Netwerk

IMOSS is een compacte organisatie. Is er meer capaciteit of specifieke expertise nodig? Wij beschikken over een hecht en ruim netwerk van vaste samenwerkingspartners. 

IMOSS is organisator, coördinator en helder aanspreekpunt in projectallianties. Zo leveren wij effectief een breed pakket van diensten en producten aan onze opdrachtgevers.

Kennisnetwerken

Sponsorship

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteunt IMOSS de volgende ideële organisaties:

Opleidingen

IMOSS heeft warme contacten met de volgende opleidingen. Wij betrekken regelmatig studenten van deze opleidingen voor stages en afstudeeropdrachten. Daarnaast verzorgen wij lezingen, workshops en gastdocentschappen.