Derde bijeenkomst Masterplan Wagenwerkplaats

15 September 2015

Gisteravond vond de derde bijeenkomst van het Masterplan Wagenwerkplaats plaats. De avond stond in het teken van het concept Masterplan. In een plenaire sessie werd het Masterplan aan de hand van zes thema's globaal toegelicht. Daarna was er in een groepsessie de mogelijkheid om per thema meer informatie in te winnen. Zo was er veel aandacht voor het verwerken van de Duurzaamheidsvisie in het Masterplan. Een veelgestelde vraag: "Hoe kan je ervoor zorgen dat de visie een plaats krijgt in het Masterplan?" 

Uit de zaal klonken overwegend positieve geluiden. Men was positief verrast door de inbreng van de groene zichtvensters. Deze zorgen naast openheid ook voor een verbinding van de Wagenwerkplaats met het 'spoorse' karakter. 

De avond had ook kritische geluiden en bracht discussie op gang. Alle opmerkingen worden verzameld in een document en deze proberen wij vervolgens te verwerken in het definitieve Masterplan. Er wordt nu verder gewerkt aan het beeldkwaliteitplan en gekeken naar de flexibiliteit en haalbaarheid van een definitief masterplan Wagenwerkplaats. Wanneer het definitieve Masterplan is afgerond, zal nog een vierde informatiebijeenkomst volgen om deze te presenteren. De verwachting is dat het Masterplan eind van 2015 is afgerond.

Bekijk alle informatie op de dossierpagina Masterplan Wagenwerkplaats 2015 op www.wagenwerkplaats.eu. Heeft u een vraag of wilt u het verslag ontvangen? Dan kunt mailen naar masterplan@imoss.nl

<< Terug naar nieuwsoverzicht