Tijl Hekking
  • Realistisch, resultaatgericht, praktisch
  • Tijl Hekking

    Stedenbouwkundige, Partner

    Tijl ontwerpt met een realistische blik, een ‘het moet wel kunnen’ mentaliteit. Zijn interesse in nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten het vakgebied vertaalt hij in praktische ontwerpoplossingen. Met de mooiste tekeningen brengt hij zijn ideeën tot leven, van detailuitwerkingen tot masterplannen en gebiedsvisies.

    Tijl is sinds 2008 als stedenbouwkundige verbonden aan IMOSS. Gedurende een onderbreking van 1,5 jaar van zijn aanstelling bij IMOSS heeft Tijl ervaring opgebouwd bij buro MA.AN en D.EFAC.TO architectuur en stedenbouw. In 2015 heeft hij de studie stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam afgerond met een ontwerp voor de recreatieve potentie van de Randmeren met de lokale ondernemer als drijvende kracht. In januari 2018 is hij als partner toegetreden tot de directie van IMOSS.

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • LinkedIN