Diensten

IMOSS is een dienstverlenend adviesbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met
concreet en praktisch advies.

Onderstaande diensten geven kort weer op welke terreinen wij regelmatig advies leveren.

 

Initiatief

 
 

Planvorming

 
 

Uitwerking

 
 
Ruimtelijke visie
 
 
Inrichtingsplan
 
 
Planinitiatief
 
 
Masterplan
 
 
Bestemmingsplan
 
 
Uitvoeringsprogramma
 
 
Nota van randvoorwaarden
 
 
Beeldkwaliteitsplan
 
 
Stedenbouwkundig plan
 
 
Bestek
 
 
Verkavelingsplan
 
 
Globale kostenraming
 
 
Kostenraming