Planoptimalisatie

Is een plan haalbaar? Wij koppelen de tekening altijd aan een berekening, of het nu gaat om een eerste schets of een gedetailleerd plan. Op ieder moment in het planproces leveren wij bij ons ontwerp rekentabellen die inzicht geven in ruimtegebruik en programma.

Zo integreren wij ontwerp en planeconomie optimaal. Wij hebben accurate tools ontwikkeld voor een effectieve werkwijze. IMOSS levert betrouwbare kwantitatieve gegevens voor uw plan.