Profiel

IMOSS is een ontwerp- en adviesbureau voor stedenbouw, landschap en buitenruimte. Wij bieden effectieve oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken vanuit overheid en bedrijfsleven. Creatief en realistisch. Wij ontwikkelen ruimtelijke plannen in samenhang met een realisatie- of ontwikkelings- strategie. Met onze pragmatische aanpak helpen wij u met het realiseren van uw ambities. Wij werken snel, zorgvuldig en accuraat.

Creatief en realistisch

Een goed ontwerp is méér dan het bedenken van een mooie vorm. Wij kijken naar de financiële haalbaarheid, de technische maakbaarheid en naar de belangen van de betrokken partijen. IMOSS is sterk in het creatief oplossen van het ruimtelijk vraagstuk als geheel. Ook bedenken wij oplossingen voor planonderdelen, zoals verkeer, parkeren, water, energie, ecologie, duurzaamheid en ruimtegebruik. 

Optimaliseren en heroverwegen

Een goed ruimtelijk plan is financieel haalbaar. Wij hebben de expertise om plannen effectief te herzien. Soms betekent dit een totale heroverweging van uitgangspunten, in andere gevallen een financiële optimalisatie van bestaande plannen. Dat doen wij met onze IMOSS-werkwijze: de totaalaanpak van rekenen en tekenen. Zo optimaliseren wij ruimtelijke plannen. Lees meer over planoptimalisatie. 

Doelgericht stappen zetten

Wij leveren op het juiste moment het juiste product. In een planvormingsproces gaat het om de juiste timing voor een goede voortgang. IMOSS maakt het mogelijk effectief besluiten te nemen. Wij helpen u als opdrachtgever daadwerkelijk stappen te maken in het proces. Efficiënt, snel en accuraat. Lees meer over procesmanagement

Communicatie en participatie

Echt luisteren is de kern van geslaagde communicatie- en participatie. Dat is waar IMOSS goed in is. Wij luisteren naar de wensen van onze opdrachtgever én verdiepen ons in de belangen van andere betrokkenen. We verwerken de diverse wensen in onze ontwerpen. Zo betrekken wij belanghebbenden daadwerkelijk bij planontwikkeling. Lees meer over communicatie en participatie

 

 Bottom-up gebiedsontwikkeling

Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden nemen steeds vaker het initiatief voor ruimtelijke ontwikkeling. IMOSS is gespecialiseerd in het initiëren, begeleiden en ondersteunen van deze processen. Wij combineren de juiste aanpak, integrale planontwikkeling, met onze expertise in financierings- en ontwikkelingsstrategieën.

Duurzaamheid

Wij geloven in duurzame gebiedsontwikkeling en toekomstbestendige plannen. Bij het ontwerpen volgen wij daarom de kwaliteitskaders van BREEAM-NL gebied. IMOSS is lid van de Dutch Green Building Council (DGBC), licentiehouder van BREEAM. Daarnaast is IMOSS partner van het netwerk De Levende Stad