Kostenraming

De financiële haalbaarheid van ruimtelijke plannen staat tegenwoordig sterk onder druk. Bij iedere ontwerpkeuze is een afweging tussen kwaliteit, doelmatigheid en budget aan de orde. Om de opdrachtgever zo goed mogelijk te helpen een afgewogen keuze te maken, stellen wij op uw verzoek een kostenraming op. Deze kostenramingen variëren van globaal tot gedetailleerd, afhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt. Ook in een conceptuele schetsfase zijn wij in staat globale uitvoeringskosten in beeld te brengen. Snel, zorgvuldig en accuraat.