Masterplan

In een masterplan werkt IMOSS de ruimtelijke strategie op hoofdlijnen uit. Het masterplan bevat nog geen gedetailleerd inrichtingsplan, maar bepaalt op strategisch niveau welke ingrepen op welke plek noodzakelijk zijn. Het masterplan kunnen wij voor u in deelplannen uitwerken in de verschillende fases van het proces.