Nota van randvoorwaarden

IMOSS stelt een duidelijke nota van randvoorwaarden voor u op. Onze nota van randvoorwaarden geeft een bondige samenvatting van de uitgangspunten die gelden bij het opstellen van een ruimtelijk plan. Vóór het ontwerpproces is het handig de randvoorwaarden af te stemmen met alle betrokken partijen. Dit bespaart veel tijd en kosten in het vervolgtraject.