Planinitiatief

Is het initiatief voor een locatie zinvol? Wij brengen snel de belangrijkste bepalende factoren voor een opdrachtgever in beeld, bijvoorbeeld de fysieke kenmerken van de locatie, de omgevingsfactoren (kansen en belemmeringen), de planologische situatie en de programmatische mogelijkheden. In onze verkenning stellen we verschillende ruimtelijke scenario’s voor. Deze scenario’s vertalen we desgewenst in massastudie’s, uiteraard voorzien van berekeningen van het ruimtegebruik en het programma.