Uitvoeringsprogramma

IMOSS is ervaren in het maken van de stap van visie naar realisatie. Met een effectief uitvoeringsprogramma helpen wij de opdrachtgever met het daadwerkelijk realiseren van plannen. In het uitvoeringsprogramma vertalen we de onderdelen van de ruimtelijke visie naar concrete maatregelen. Per maatregel geven we aan wat de kosten en de opbrengsten zijn, wie initiatiefnemer is voor de realisatie en wanneer de maatregel wordt uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma geeft ook prioriteiten aan de verschillende maatregelen binnen een plan.