Bedrijventerrein Drechthoek II

Ten noorden van bedrijventerrein Drechthoek in de kern Leimuiden start de gemeente Kaag en Braassem met de ontwikkeling van fase II: een hoogwaardig, gemengd bedrijventerrein. In het stedenbouwkundig plan, dat IMOSS voor de locatie heeft opgesteld, is aansluiting gezocht bij het bestaande bedrijventerrein. In het plan staat bovendien beschreven hoe een goede aansluiting op de bestaande woonbebouwing in de directe omgeving en op de uitgestrektheid van het open landschap direct ten oosten van het terrein kan worden gerealiseerd. Er is ruim aandacht geschonken aan zaken als parkeren, verkeerscirculatie, water en groen en de inrichtingsmogelijkheden van de bedrijfskavels. 

 
Plaats
Leimuiden
Opdrachtgever
Gemeente Kaag en Braassem