Bedrijventerrein Richelleweg

De ontwikkeling van bedrijventerrein Richelleweg in Soesterberg, op een voormalige tanktestbaan, is onderdeel van een regionaal project dat tot doel heeft de algehele ruimtelijke kwaliteit van de Utrechtse Heuvelrug te verbeteren. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van een robuuste, groene hoofdstructuur. Om de ambities van de ‘groene’ projecten te kunnen realiseren, kent het programma ook een aantal ‘rode’ projecten, waaronder de ontwikkeling van dit bedrijventerrein. Op basis van landschappelijke en stedenbouwkundige analyses en modellenstudies heeft IMOSS het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan voor het terrein opgesteld, met bijbehorende verkavelingsschetsen en grondgebruikanalyses.

 
Plaats
Soesterberg
Jaar uitvoering
2012-2013
Opdrachtgever
Programmabureau Hart van de Heuvelrug