Bellamyplein

De transformatie van de omgeving van het Bellamyplein in Amsterdam is aanleiding geweest om samen met de bewoners te kijken naar de ideeën en wensen voor een nieuw Bellamyplein. Tijdens twee creatieve ideeënavonden hebben de deelnemers aangegeven hoe zij het plein graag zouden zien. Deze ideeën zijn door IMOSS vertaald in een drietal inrichtingssuggesties en beeldimpressies. Deze dienden als basis voor het uiteindelijke ontwerp. Om de relatie tussen het Bellamyplein en zijn omgeving te versterken, is ervoor gekozen het Bellamyplein in te richten als groen plein. De modellen verschillen in het gebruik van de ruimte en de aansluiting op de omgeving. 

 
Plaats
Amsterdam
Opdrachtgever
Stadsdeel Oud-West