Centrumplan Reeuwijk-Brug

In het centrumgebied van Reeuwijk-Brug stonden grote ontwikkelingen op stapel: sommige delen werden vernieuwd en uitgebreid, andere gesloopt en herbouwd, weer andere herontwikkeld tot woningbouw. Hierdoor zou het hele centrumgebied van Reeuwijk-Brug een nieuwe stedenbouwkundige invulling krijgen. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden heeft IMOSS een stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit is vertaald in een stedenbouwkundig Programma van Eisen. Bij de uitwerking van de verschillende projecten, waaronder het inrichtingsplan voor de openbare ruimte, heeft IMOSS als supervisor opgetreden.

 
Plaats
Reeuwijk-Brug
Jaar uitvoering
2012-2013
Opdrachtgever
Gemeente Reeuwijk