Gebiedsvisie Boterdijk-Vuurlijn

De gemeente Uithoorn is gestart met de uitvoeringsagenda van de Structuurvisie Gemeente Uithoorn voor het gebied ‘Langs de Vuurlinie’. IMOSS heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van de gebiedsvisie, het plan van aanpak en de communicatie met de belanghebbenden. Ontwikkelingen van onderop, door bewoners en gebiedseigenaren, hebben de basis voor de vernieuwing van het gebied. Op basis van die initiatieven is het aan de gemeente een instrumentarium te ontwikkelen dat de initiatiefnemers voldoende zekerheid geeft om over te gaan tot het uitvoeren van de plannen. Op deze manier wordt waardecreatie gegenereerd zonder dat het de gemeente Uithoorn geld hoeft te kosten.

 
Plaats
Uithoorn
Opdrachtgever
Gemeente Uithoorn