Industrieterrein Assendelft-Noord

De gemeente Zaanstad heeft samen met de ondernemers het initiatief genomen tot het revitaliseren van het verouderde industrieterrein Assendelft-Noord. In het geschetste toekomstperspectief is gekozen voor een scenario waarin de individuele ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemers het grootst zijn. IMOSS heeft deze mogelijkheden verkend in een kavelstudie. De verschillende bedrijfspanden zijn op basis van ruimtelijke en esthetische aspecten beoordeeld op hun kans op intensivering en verbetering. Om het kwaliteitsniveau voor de verdere planuitwerking vast te leggen is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Vervolgens heeft IMOSS een inrichtingsplan gemaakt. 

 
Plaats
Assendelft
Opdrachtgever
Gemeente Zaanstad