Inrichtingsplan Beleef de Berkel

De gemeente Lochem werkt aan de uitvoering van het masterplan ‘Etalage naar de Toekomst’. De noordrand van het centrum van Lochem, gelegen tussen de rivier de Berkel en het Twentekanaal, wordt herontwikkeld tot een woon-werklandschap. Het inrichtingsplan dat IMOSS heeft opgesteld voor de nieuwe Berkeloevers zet in op een dynamisch landschap met aantrekkelijke, openbare oevers. Belangrijke onderdelen in het plan zijn goede wandel- en fietsverbindingen en een vispassage bij de stuw, die onderdeel uitmaakt van een ecologische verbinding. Vervolgens heeft IMOSS een inrichtingsplan opgesteld voor de openbare ruimte van de aangrenzende wijk ‘Noorderbleek’ .

 
Plaats
Lochem
Jaar uitvoering
2012-2013
Opdrachtgever
Gemeente Lochem
Samenwerking
RPS
Hydrologic