Inrichtingsplan Smalwater Noord

In het kader van natuurontwikkeling en herstel van landschappelijke en ecologische waarden, wordt de waterloop de Kleine Aa bij Boxtel opnieuw ingericht. Het zuidelijke gedeelte van deze waterloop is reeds gerealiseerd. Nu is het noordelijke gedeelte (Smalwater Noord) aan de beurt. In opdracht van DLG heeft IMOSS een landschapsontwerp voor dit deel opgesteld. Het plan beoogt een natuurlijke herinrichting van de bestaande beek en is geïnspireerd op de oorspronkelijke beek, zoals die rond het jaar 1900 door het landschap liep. De maatregelen spitsen zich toe op het aanpassen van onder meer oevers, taludglooiingen, plasbermen en rietkragen. 

 
Plaats
Boxtel
Jaar uitvoering
2010
Opdrachtgever
DLG-Zuid
Producten / Diensten