Inrichtingsplan 't Heerlijk recht

Het stedenbouwkundig plan W4, in de gemeente Leiderdorp, voorzag in de inpassing van de A4 en de ruimtelijke ontwikkeling van aangrenzende gebieden. Op de deellocatie Mauritskwartier (nu 

‘t Heerlijk Recht genoemd) werd voorzien in sanering en afdekking van een vuilstortplaats en de realisatie van een luxe woonwijk rond een nieuw tennispark. Kenmerkend voor het plan waren de grote hoogteverschillen als gevolg van de afdekking van de vuilstort. Dit hoogteverschil heeft de aanleiding gevormd voor een bijzonder parkontwerp als overgang tussen de woonwijk en het tennispark. IMOSS heeft Grontmij ondersteund bij het uitwerken van het inrichtingsplan van de openbare ruimte van de woonwijk en het ontwerp van dit park.

Plaats
Leiderdorp
Jaar uitvoering
2008
Opdrachtgever
Gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf W4, Grontmij
Producten / Diensten