Landschappelijke inpassing geluidwerende voorziening

Voor het project ‘Zuidpolder’ langs de A27 wilde de gemeente Eemnes een geluidwerende voorziening realiseren. IMOSS heeft de opdracht gekregen na te gaan op welke manier de geluidwering zo optimaal mogelijk kan worden ingepast in het landschap. IMOSS heeft twee concepten onderzocht waarbij de kernkwaliteiten van de Eemvallei, de openheid en ongereptheid van het gebied, gekoesterd worden. In het advies staat beschreven dat een niet-transparant scherm dat bekleed is met groen blijvende beplanting de voorkeur verdient. In navolging van dit advies is IMOSS gevraagd de ontwerpuitgangspunten voor het geluidsscherm op te stellen.

Plaats
Eemnes
Opdrachtgever
Lier Consultancy