Landschapsvisie baronie Cranendonck

In de gemeente Cranendonck ligt het kleinschalige, cultuurhistorisch waardevolle landschap van het gelijknamige landgoed Cranendonck. De inrichtingsvisie die IMOSS voor het landgoed heeft opgesteld maakt onderdeel uit van een gebiedsprogramma waarin kansen worden verbeterd voor landschap, kleinschalige landbouw, recreatie en natuur. De visie zet in op diversiteit: naaldbos, loofbos (gemengd), eik, populier en wilg in rabattenbos, akkerland, natuurlijk grasland, bloemrijke graslanden en twee gerealiseerde natte natuurparels. De ‘Brink’ vormt het recreatieve knooppunt. De bebouwing rond de Brink wordt versterkt en de kasteelruïne wordt zichtbaar gemaakt.

Plaats
Maarheze
Opdrachtgever
Dienst Landelijk Gebied Zuid
Producten / Diensten