Masterplan 'De Tuinen van Aalsmeer'

De provinciale weg N201 doorsnijdt de kern Aalsmeer en legt daarmee een zware druk op de leefbaarheid van de dorpskern en de wijken Stommeer en Hornmeer. De weg vormt de verbinding tussen, onder meer, de bloemen-veilingen in Aalsmeer en Schiphol en is daarmee één van de drukste provinciale wegen van het land. De verlegging van de N201 buiten de kernen van Aalsmeer en Uithoorn is noodzakelijk het dorp weer aaneen te smeden. De stedenbouwkundige herontwikkeling van dit tracé is uitgewerkt in het Masterplan ‘De Tuinen van Aalsmeer’. Het plan heeft vorm gekregen door de ontwikkeling van een tiental locaties binnen de structuur van het Masterplan.

 
Plaats
Aalsmeer
Jaar uitvoering
2012
Opdrachtgever
Ontwikkelingsbedrijf &2=1