Ontwikkelingsvisie Katingerveld

Bij de gemeente Hardenberg leefde de wens om aan de rand van de kern Balkbrug het Katingerveld tot bedrijventerrein te ontwikkelen. Hiermee zou worden voorzien in uitbreidingsmogelijkheden voor ondernemers en in de verplaatsing van andere (veelal) lokale ondernemers. In de stedenbouwkundige visie wordt het Katingerveld op een vanzelfsprekende wijze in zijn context ingebed; het plangebied ligt ingesloten tussen de lintbebouwing van Balkbrug, het cultuurhistorische beekdallandschap van de Reest en de EHS langs de N48. Bijzondere architectuur markeert het Katingerveld op het knooppunt van N48 en N377.

 
Plaats
Balkbrug
Opdrachtgever
Gemeente Hardenberg