Programma van Eisen Bagijneweide

In de Bagijneweide, een buurt aan de rand van de binnenstad van Zwolle, is herontwikkeling noodzakelijk. De buurt wordt nu gekenmerkt door elementen uit verschillende tijdsperioden: van de 18e-eeuwse ‘stadswandeling’ tot 19e-eeuwse stedelijke voorzieningen. Aan de hand van een leefstijlonderzoek en van de kernkwaliteiten van de Bagijneweide heeft IMOSS met omwonenden en belanghebbenden vanuit een stedenbouwkundige visie een programma van eisen opgesteld. Hierin zijn de karakteristieken van de bebouwing en de openbare ruimte vastgelegd: een mix van cultuur- en woonfuncties en het groene karakter van de Bagijneweide.

 
Plaats
Zwolle
Opdrachtgever
Gemeente Zwolle