Rose Parc

De Vinex-locatie Ypenburg bij Den Haag wordt in een groot aantal deelplannen uitgewerkt. Het stedenbouwkundig plan Kortelandseweg vormt de invulling van verschillende locaties, die als ‘scherven’ verspreid liggen langs de Kortelandseweg. Het doel is ieder deelplan een eigen identiteit te geven die enerzijds aansluit bij de structuur van het bestaande cultuurlandschap en anderzijds tegemoetkomt aan de gewenste differentiatie van woonmilieus in Ypenburg. De locatie ‘Rose Parc’ is uitgewerkt als samenhangend woonconcept. Het plan refereert aan de gesloten dorpsstructuur van het Engelse platteland. Dit komt tot uitdrukking in zowel de architectuur en het buitenruimteontwerp als de specifieke inpassing in het omringende landschap.

Plaats
Nootdorp (Ypenburg)
Jaar uitvoering
2010
Opdrachtgever
Vergeer planontwikkeling b.v.
Samenwerking
Ben Kraan architecten