Ruimtelijke verkenning Eendenparkweg

Een perceel aan de Eendenparkweg, ten noorden van de kern Ermelo, is jarenlang in gebruik geweest voor het houden van slachteenden. De eigenaar heeft de ambitie het perceel een nieuwe (duurzame) toekomst te geven. Als input voor het herbestemmingsproces heeft IMOSS een ruimtelijke verkenning van de ontwikkelingsmogelijkheden uitgevoerd. Het voorstel sluit aan bij het uitgangspunt om het groene, rustieke beeld van de weg te behouden en tegelijkertijd in beperkte mate landelijk wonen toe te staan. Een nieuwe wandel- en fietsverbinding tussen de Eendenparkweg en het achtergelegen bosperceel creëert recreatieve meerwaarde voor de omgeving.

Plaats
Ermelo
Opdrachtgever
Fam. Visser
Producten / Diensten