Ruimtelijke visie dorpshart Gemonde

In de dorpskern Gemonde leefde de wens om een nieuw gemeentehuis en een brede school te realiseren. Deze ontwikkelingen in het dorpscentrum maakten het mogelijk om de herkenbaarheid van het dorpshart te vergroten. In opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel heeft IMOSS een ruimtelijke visie en inrichtingsplan opgesteld voor het centrum van Gemonde. Voor een geslaagde dorpsontwikkeling zijn flexibiliteit voor de toekomst en draagvlak binnen de dorpsgemeenschap belangrijke succesfactoren. IMOSS heeft daarom samen met de betrokken organisaties en bewoners aan een plan gewerkt voor een nieuw dorpshart en hiermee een toekomstvisie voor het dorp geschetst.

 
Plaats
Gemonde
Opdrachtgever
Gemeente Sint-Michielsgestel
Samenwerking
Buro MA.AN