Ruimtelijke visie polders Tempel en Middelburg

De polders Tempel en Middelburg zijn twee aaneengeschakelde droogmakerijen in het Hollands-Utrechtse veenweidegebied. Toenemende problemen met de waterhuishouding leidden ertoe dat instandhouding van deze polders steeds problematischer werd. De grondslag was van slechte kwaliteit, boeren trokken weg en ‘verrommeling’ dreigde. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden heeft de gemeente Reeuwijk IMOSS gevraagd een ruimtelijke ontwikkelingsvisie op te stellen. De visie is gebaseerd op het mengen van functies en veranderend grondgebruik. Nieuwe economische dragers en het benutten van de recreatieve mogelijkheden moeten het gebied een impuls geven.

 
Plaats
Reeuwijk
Opdrachtgever
Gemeente Reeuwijk
Producten / Diensten