Stedenbouwkundig plan Braassemerland

Ten zuiden van de kern Roelofarendsveen, direct aan het Braassemermeer, ligt een glastuinbouwgebied dat getransformeerd zal worden tot hoogwaardige woningbouwlocatie. De stedenbouwkundige visie van IMOSS, als onderdeel van het grondexploitatieplan van Projectvennootschap Braassemerland, is door de gemeente als beste beoordeeld. In de visie worden, op basis van de landschappelijke onderlegger, vier woonmilieus onderscheiden: het bestaande lint, de Akkers, de Eilanden, en de Poelen. In navolging op deze visie werkt IMOSS nu aan de stedenbouwkundige uitwerking van de eerste twee fasen van het plan.

Plaats
Roelofarendsveen
Opdrachtgever
GEM Braassemerland
Samenwerking
Buro MA.AN