Stedenbouwkundig plan Drie Hoven

Ten zuiden van de kern Driebruggen, gelegen in de gemeente Reeuwijk, ligt de locatie ‘Drie Hoven’. Met de ontwikkeling van dit gebied tot woningbouwlocatie is de kern Driebruggen afgerond. Het stedenbouwkundig concept voor Drie Hoven is gebaseerd op een eilandenstructuur met kenmerkende woonmilieus. Hiermee wordt het waterrijke karakter van het gebied. behouden. Door de transparante opzet van de woningen wordt een zachte overgang naar het open veenweidelandsschap gecreëerd. Het plan is flexibel opgesteld, zodat in de toekomst ingespeeld kan worden op de vraag vanuit de markt. De oplevering heeft plaatsgevonden in 2010, met een totaal van 33 woningen. 

Plaats
Driebruggen
Jaar uitvoering
2010
Opdrachtgever
Bouwcombinatie Drie Waerden