Stedenbouwkundig plan IHC-/Stoommolenterrein

De ontwikkelingslocatie IHC-/Stoommolenterrein in Krimpen aan de Lek is aangewezen als één van de 15 EMAB-locaties. Op deze locaties wordt buitendijks bouwen toegestaan, mits voldaan wordt aan de gestelde eisen. In het stedenbouwkundig plan dat IMOSS in opdracht van VolkerWessels voor de locatie heeft opgesteld wordt nadrukkelijk een relatie gelegd met het dorp. Dit komt tot uiting in de toegankelijkheid van het gebied, de aansluiting op de wegenstructuur en de mogelijkheid voor alle bewoners van Krimpen aan de Lek om de locatie te gebruiken. De noodzakelijke dijkversterking vormde voor Royal Haskoning aanleiding om samen met IMOSS de stedenbouwkundige visie aan te scherpen.

 
Plaats
Krimpen aan de Lek
Opdrachtgever
VolkerWessels Vastgoed bv
Royal Haskoning Nederland bv