Leerdam Broekgraaf

Ten westen van de bestaande wijk Leerdam-West ligt een nieuw te ontwikkelen gebied: Broekgraaf. De ontwikkeling bestaat uit ongeveer 1.000 woningen, een nieuwe treinhalte en de aanleg van een ecologische zone. IMOSS heeft het stedenbouwkundig plan voor de locatie uitgewerkt en in aanvulling daarop is gewerkt aan het Stedenbouwkundig Programma van Eisen, het ontwerp voor de sportvelden, de uitwerking van de stedenbouwkundige hoofdstructuur, het inrichtingsplan voor de ecologische zone, een verkavelingsplan voor de eerste 500 woningen en het Handboek Inrichting Openbare Ruimte. Het plan wordt gekarakteriseerd door water, groen en intieme woonbuurten.

 
Plaats
Leerdam
Jaar uitvoering
vanaf 2013
Opdrachtgever
Gemeente Leerdam