Stedenbouwkundig plan Oude Tol

De locatie Oude Tol is circa 5,5 ha groot en ligt aan de Breevaart in het dorp Reeuwijk-Brug. Het bouwprogramma voor deze ontwikkelingslocatie bestond uit woningbouw en de ontwikkeling van een multifunctioneel (school-)gebouw. Het door IMOSS opgestelde stedenbouwkundig plan is flexibel, zodat de ruimtelijke ambitie overeind blijft als de programmatische uitgangspunten in de toekomst wijzigen. De ruimtelijke structuur wordt gevormd door de voormalige poldersloten die zijn getransformeerd tot groene singels, karakteristiek voor Reeuwijk-Brug. De waterstructuur wordt benadrukt met een door IMOSS ontworpen bruggenfamilie. 

 
Plaats
Reeuwijk
Jaar uitvoering
2010
Opdrachtgever
Ontwikkelings- en Bouwcombinatie Reeuwijk, Gemeente Reeuwijk