Stedenbouwkundig plan Reesvelt

Ten zuiden van de kern Reeuwijk-Dorp, gelegen in de gemeente Reeuwijk, ligt de locatie ‘Reesvelt’. De landschappelijke situatie maakte de ontwikkeling van deze locatie tot woningbouwlocatie een bijzondere opgave. Het stedenbouwkundig concept voor Reesvelt is gebaseerd op een gebiedseigen eilandenstructuur met een grote differentiatie aan woonmilieus en woningtypes. In het plan is veel aandacht voor consumentgericht bouwen en voor duurzaamheidsprincipes. Het plan is flexibel opgesteld, zodat in de toekomst ingespeeld kan worden op de vraag vanuit de markt. Fase I is in 2009 opgeleverd, met een totaal van 82 woningen. Inmiddels is ook het stedenbouwkundig plan van fase II afgerond. 

 
Plaats
Reeuwijk-Dorp
Jaar uitvoering
2009
Opdrachtgever
Vergeer Planontwikkeling b.v. Bontenbal Bouw b.v. Gemeente Bodegraven Reeuwijk
Samenwerking
BuRo