Stedenbouwkundig plan 't Geerke

De schoollocatie ‘t Geerke in Baarn wordt herontwikkeld voor woningbouw. De naam is een afgeleide van het werkwoord ‘geren’, dat duidt op ‘het hebben van een schuine richting aan één of meer zijden’. Het ‘geren’ vormt ook het ruimtelijke thema in het plan dat IMOSS in opdracht van Vos & Teeuwissen heeft uitgewerkt. Het centrale gegeven in het plan is een groene hof die ‘geert’. De rooilijnen van de omliggende bebouwing en de erfafscheidingen lopen van elkaar af en naar elkaar toe, waardoor een groene hofruimte ontstaat. Het intieme hof geeft de locatie een besloten, groene woonsfeer met ruimte voor spel, ontmoeting en samenkomst.

 
Plaats
Baarn
Opdrachtgever
Vos & Teeuwissen