Stedenbouwkundig plan Wierickeweide

De locatie Wierickeweide ligt in de polder Lange Weide aan de noordrand van de kern Driebruggen. Door intensivering van de sportvoorzieningen op deze locatie, ontstond ruimte voor een nieuw woongebied. Het stedenbouwkundig plan dat IMOSS voor de locatie heeft opgesteld speelt in op de bijzondere ligging aan de dijk van de Wiericke en maakt op een slimme manier gebruik van de aanwezigheid van het aangrenzende sportcomplex. Door de woningen met de zijkant naar de sportvelden te richten wordt mogelijke overlast tot een minimum beperkt. Het plan omvat een grote diversiteit aan woningtypen, heeft een dorpse uitstraling en vindt de optimale balans tussen ruimtelijke kwaliteit en financiële haalbaarheid.

Plaats
Driebruggen
Jaar uitvoering
2010
Opdrachtgever
Gemeente Reeuwijk
Samenwerking
Venster Architecten