Tijdelijk geluidsscherm

In het stedenbouwkundig plan van de woningbouwlocatie Zuidbroek te Apeldoorn is een geluidwerende voorziening langs de A50 opgenomen. De realisatie hiervan maakte deel uit van de aangrenzende bedrijfsbebouwing. Omdat de uitgifte van de bedrijfspanden in een lager tempo verliep dan voorzien, is aan IMOSS gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar verschillende varianten van een tijdelijk geluidsscherm. In samenwerking met DHV heeft IMOSS een afwegingsnota opgesteld, waarin, mede rekening houdend met de wensen van de gemeente, advies is uitgebracht. Uitgangspunt is een functioneel scherm dat bijdraagt aan de ‘promotie’ van de wijk Zuidbroek. 

 
Plaats
Apeldoorn
Opdrachtgever
Gemeente Apeldoorn
Samenwerking
DHV