Functioneel groen in gebiedsontwikkeling

Naar aanleiding van de grootschalige gebiedsontwikkeling in de spoorzone in Tilburg was de gemeente op zoek naar de mogelijkheden van het toepassen van functioneel groen. In samenwerking met advies- en ingenieursbureau RPS en onderzoeksbureau TripleE heeft IMOSS een algemene toolbox met ‘groene’ maatregelen opgesteld die kan worden ingezet in zeer verschillende soorten ruimtelijke ontwikkelingen. Na een analyse van de (groen-)structuren langs de spoorzone in Tilburg is deze toolbox toegepast op de situatie van de spoorzone in Tilburg. Het maatregelenpakket biedt tal van mogelijkheden om de ecologische, economische en belevingswaarden van de spoorzone te vergroten.

 
Plaats
Tilburg
Opdrachtgever
Gemeente Tilburg
Samenwerking
RPS
TripleE
Producten / Diensten