Veerweggebied Culemborg

In de uiterwaarden bij Culemborg bevindt zich een oud, vervuild fabrieksterrein: het Veerweggebied. De gemeente is de uitdaging aangegaan om de sanering van dit gebied te koppelen aan ruimtelijke ontwikkeling. IMOSS heeft, in samenwerking met V&S Milieuadviseurs, een ontwikkelingsplan opgesteld waarin de samenhang wordt gezocht tussen de stedenbouwkundige ambitie en milieutechnische omgevingsfactoren zoals bodem en geluid. De unieke landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken hebben als uitgangspunt gediend voor verschillende scenario’s. Er is ingezet op een route langs de Lek, een aantrekkelijk waterfront en de positionering van een evenemententerrein.

 
Plaats
Culemborg
Opdrachtgever
Gemeente Culemborg
Samenwerking
V&S Milieuadviseurs