Werkvelden

Creatief en doelgericht zoekt IMOSS naar oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken in de werkvelden: wonen, werken, verkeer en vervoer, natuur, water en recreatie. We benaderen het vraagstuk altijd vanuit verschillende perspectieven en spelen in op nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke verandering. 

Met onze integrale visie en praktische aanpak komen we tot de beste oplossing voor een complex probleem. Creatief en realistisch.