Natuur en Landschap

Groen biedt belangrijke integrale oplossingen voor ruimtelijke en maatschappelijke problemen. Functioneel groen biedt volgens IMOSS kansen voor het verbeteren van recreatiemogelijkheden, sociale veiligheid, luchtvervuiling, wateroverschotten en klimaat.
Wij ontwerpen voor iedere schaal: regionaal landschap, park, tijdelijke natuur, agrarische opgaven, stadslandbouw en stedelijk groen. Ons doel: oude structuren in ere herstellen en nieuwe accenten aanbrengen of versterken. Wij zoeken naar nieuwe verdien- en exploitatiemodellen voor groen in de stad en in het buitengebied.