Recreatie

Recreatie versterkt de economische levensvatbaarheid van een gebied en is van levensbelang voor een vitaal landschap en een levendige stad. IMOSS denkt na over nieuwe exploitatiemodellen. Het gaat dan vaak over functiemenging en efficiënt ruimtegebruik. Wij werken aan natuurbeleving, waterrecreatie, sportvoorzieningen, speelplekken, parken, winkelgebieden en aan recreatie in combinatie met andere functies.