Verkeer en Vervoer

Een goede infrastructuur is cruciaal in de ruimtelijke structuur van Nederland. Wij denken mee over het oplossen van infrastructurele vraagstukken. Infrastructuur benaderen we niet alleen als functioneel element, we kijken ook naar de belevingswaarde van de weggebruiker én naar de omgeving. IMOSS zorgt voor een goede inpassing in het (stedelijk) landschap van: spoor, weg, stations(omgevingen), geluidsschermen, parkeervoorzieningen, recreatieve routes en de vormgeving van kunstwerken.