Water

Water is overal. Vraagstukken rond waterveiligheid vormen een bijzonder aandachtsveld in ons werk. IMOSS heeft veel ervaring met de vormgeving en inpassing van waterkeringen, verder verdiepen wij ons regelmatig in de financieel- economische aspecten van water. Wij denken na over efficiënte en doelmatige vormgeving, meervoudig ruimtegebruik en de economische meerwaarde van water als kwaliteitsdrager in een stedenbouwkundig plan. Wij ontwerpen voor iedere schaal: rivieren, buitendijks wonen, beeklopen, stedelijk water en vistrappen. IMOSS levert een doordacht en effectief ontwerp.