Werken

Bedrijventerreinen moeten tegenwoordig multifunctioneel zijn. Wij richten ons daarom op functiemenging en meervoudig ruimtegebruik in nieuwe en bestaande werkgebieden. Kwaliteit is ons uitgangspunt: mensen werken er prettig, bedrijven krijgen efficiënt de ruimte en het terrein past in de omgeving. Wij spelen in op de veranderende rol van de overheid: in onze plannen zoeken we naar nieuwe samenwerkingsvormen tussen ondernemers, gemeenten en vastgoedbeleggers. IMOSS heeft een brede ervaring in het ontwerpen van nieuwe werkgebieden en het revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen