Wonen

Plannen moeten flexibel, faseerbaar en duurzaam zijn. Alles moet goed zijn: de locatie, het programma, de ontsluiting, de hoofdstructuur, de architectuur en vooral de prijs van de woning. Wij ontwikkelen plannen vanuit de behoefte van de eindgebruiker. Functiemenging en functieveranderingen, bijvoorbeeld van kantoor naar woning, worden belangrijker. Juist nu is de kwaliteit van openbare ruimte, parkeervoorzieningen, infrastructuur en speelplekken voor ons een punt van extra aandacht. IMOSS focust op de haalbaarheid van plannen en voegt waarde toe met zijn integrale aanpak.