Categorie: In de media

Op 22 juni 2019 is in het Fort Wierickeschans het Inrichtingsplan aan de buren en geïnteresseerden gepresenteerd en 29 juli 2019 is het inrichtingsplan definitief vastgesteld. De keuze is gemaakt voor een hybridemodel. Totaal 15 kavels. Van de 15 kavels zijn er 9 die als kavel worden verkocht en waar u als koper zelf uw huis op kunt ontwikkelen en laten bouwen. 4 Woningen type twee onder 1 kap en 2 kavels waar u of zelf een huis op kunt ontwikkelen/ bouwen of u koopt de kavel met woning.