Category: In de media

Vorige week woensdag, 13 maart is het herziene masterplan gepresenteerd aan zo’n 170 man! De input van deze avond wordt waar mogelijk verwerkt in de definitieve variant, het zou een mooie mijlpaal zijn als het masterplan voor de zomer wordt vastgesteld!