Nieuws

Op dinsdag 26 maart organiseerde IMOSS samen met de gemeente Woerden een werksessie voor circa 30 tot 40 ondernemers op het bedrijventerrein Barwoutswaarder te Woerden. Eerder hielden we een interactieve sessie met ondernemers over de herinrichting van de Wagenmakersweg. Deze sessie was breder en ging over het hele bedrijventerrein. IMOSS presenteerde de tussenresultaten van het onderzoek naar kansen en knelpunten op het terrein en tegelijkertijd een verder uitgewerkt ontwerp voor de Wagenmakersweg aan de tafel Ruimte. Aan de tafel Verkeer werd het project Westelijke randweg toegelicht en aan de tafel Economie de in voorbereiding zijnde economische visie op het gebied.